Hakkımda

alicemalyilmazUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldum. Sinop ve Karamürsel Devlet Hastanelerinde pratisyen hekim olarak çalıştım.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Plastik Cerrahi servisinde ihtisasımı tamamlayarak Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı oldum. 2008-2010 yılları arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde mecburi hizmetimi tamamladım. İzmir Asker Hastanesi’nde askerlik görevimi yaptım. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 2. yıl kadar çalıştım. Şu anda mesleğimi serbest olarak icra ediyorum.

Çalıştığım her yerde hasta odaklı, insan ilişkilerini ön planda tutan ve çalışma arkadaşları ile uyumlu biri olarak bilinirim. Bütün bunların hepsi temel prensiplerimdir.

Onbeşe yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayınım, Yirmiden fazla kongre katılımım ve ona yakın kongre etkinliğim bulunmaktadır. 2011’de board denkliğini aldım. Estetik ve maksillofasiyal operasyonlarına ayrıca bir ilgim oldu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) üyesiyim.

KATILDIĞIM KONGRE, WORKSHOP VE SEMPOZYUMLAR;

1. Flep Disseksiyon Kursu, ANKARA, 29-30 Kasım 2002
2. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, SAMSUN, 14-17 Ekim 2003
3. Yüzde Noninvazif Estetik Girişimler, İSTANBUL, 25 Aralık 2003
4. 2. Maksillofasyal Cerrahi Workshop ve Kursu, ANKARA, 14-15 Mayıs 2004
5. 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti, KONYA, 11-15 Mayıs 2005
6. Şisli Etfal EAH- Mikorcerrahi Kursu, İSTANBUL, 06-20 Mart 2006
7. Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu, ANKARA, 1 Nisan 2006
8. 11. Ulusal Kongre ve Yüz Estetik Cerrahisi Kursu, 18-20, İSTANBUL, Haziran 2007
9. Minimal İnvazif Cerrahi Uygulamalı Kursu, İSTANBUL, 15 Haziran 2008
10. 10. Ulusal Kongre ve Estetik Meme Cerrahisi Kursu, İSTANBUL, 19-21 Haziran 2006
11. 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi Kursu, İSTANBUL, 15-18 Haziran 2008
12. Estetik Meme Cerrahisi Kış Sempozyumu, KARS, 12-15 Mart 2009
13. Meme Kanserinde Onkolojik Yaklaşım ve Onkoplastik müdahale, ADANA, 17 Ekim 2009
14. FUE Tekniği ile Şaç Ekim Kursu, ADANA, 17 Ekim 2009
15. 31. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, 17-21 Ekim 2009
16. 3. Rinoplasti Kursu, İZMİR, 7-9 Mayıs 2010
17. Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı, İSTANBUL, 25 Kasım 2011
18. TPRECD Mentor Meme Cerrahisi Kursu-1, İSTANBUL , 15 Haziran 2012
19. 4th International Eurosian Aesthetic Surgery Course, ISTANBUL, 20 Haziran 2012
20. Her yönüyle Yağ Grefti, İSTANBUL, 21 Eylül 2012
21. Lazer Training Department , Deka, İSTANBUL, 16 Aralık,

YAYINLARIM;

1. Tuncali D., Yilmaz AC., Terzioğlu A., Aslan G. Multiple Occurances of Diffeent Histologic Types of the Glomus Tumor, The Journal of hand Surg, 2005, 30A.161-164
2. Başer N.T., Yalaz B., Yılmaz A.C., Tuncali D., Aslan G.An unusual and serious complication of topical waet treatment with monochloroacetic acid. Int J Dermatol. 2008, 47 (12):1295-7
3. Görkem S., Yılmaz A.C., Tuncalı D., Terzioğlu A., Aslan G. Mikrostomide Converse-Kazanjian komisüroplastisi: Eken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Turk plast surg. 2004, 12(1)
4. Yılmaz A.C.,Tuncalı D., Bulutoğlu R., Aslan G. Oronazal fistül tedavisinde mukoperiostal flep kullanımı. 2009, 17(2)

POSTER;

1. Başer NT, Tuncalı D, Yılmaz AC., Işık V., Aslan G. Kayıp Hunter Tendon İmplantı, 29. TPRC Ulusal Kongre
2. Başer NT., Yilmaz AC., Bulutoglu R., Yalaz B., Aslan G. Hemanjioma Zemininde Gelişen Double Lİp Deformitesi 29 TPRC Ulusal Kongre
3. Gökrem S., Yilmaz AC:, Başer NT., Bulutoğlu R., Terzioğlu A., Aslan G. Yanık Skarı orjinli Malign fibröz Histiosiyom: Vaka taktimi ve literatürün gözden geçirilmesi
4. Başer NT., N Yavuz., Bulutoğlu R., Yılmaz AC., Aslan G. Orbital Blow-out Fraktürlerinde Porous Polyethlene tabaka uygulamalarımız ve ameliyat öncesi değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin yeri
5. Başer NT, Yalaz B., Yilmaz AC., Tuncali D., Aslan G. Siğil Tedavisinde Ciddi bir Komplikasyon:Eklem deformitesi

SÖZLÜ SUNULAR;

1. Yılmaz A.C., Tuncalı D., Bulutoğlu Refika, Aslan G. Oronazal fistül tedavisinde mukoperiostal flep kullanımı, 21. Ulusal kongre, 2009 ADANA
2. Yılmaz A.C., Random deri fleplerinde norepinefrin ile farmakolojik precondition, 21. Ulusal Kongre, ADANA

newspaper templates - theme rewards